Search Page

Big Year 2019

1. Golubeva Anna (353)
2. Zhbir Denis (289)
3. Sukhov Ilya (270)
4. Semenov Andrey (260)
5. Dubikovskiy Dmitry (256)
6. Bazdyrev Andrey (254)
7. Sofronov Evgeniy (254)
8. Khasanov Grigory (250)
9. Shokhrin Valery (241)
10. Chernykh Andrey (235)
more...

rare birds records


European Greenfinch (Chloris chloris)

© Mihail Ivanov
2019-10-16

The rare vagrant having the insufficiently known status in Irkutsk Region. The first photo-record in this region.


Rosy Starling (Sturnus roseus)

© Denis & Raisa Sayfutdinov
2019-10-03
Kachug, Irkutsk region

The second encounter in Irkutsk Region (a vagrant).


Thick-billed Warbler (Phragamaticola aedon)

© Dmitry Nizovtsev
2019-07-30
t. Turtas, Uvat district, Tyumen region.

First record of this species in Tyumen region!


Red Collared-dove (Streptopelia tranquebarica)

© Steve Klasan
2019-09-11
Zaliv Vladimira, Poluostrov RudanovskogoMandarin Duck (Aix galericulata)

© Evgeniya Николаевна
2019-04-22
Nizhnee Beloe Lake, Buryatia

A rare vagrant for Buryatia.

more rarities...