search

gallery
reports

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Чомга
sort by:

ascending date
descending date

filter by authors

2018-01-20 = 2018-11-12
2017-01-04 = 2017-11-04
2016-04-10 = 2016-12-05
2015-03-19 = 2015-09-05
2014-06-05 = 2014-08-15
2013-05-07 = 2013-09-07
2012-04-25 = 2012-09-02
2011-06-10 = 2011-09-01
2009-08-17
2008-06-01 = 2008-08-22
2007-05-19

2018-11-12 | Sudzhukskaya laguna, Chernoye more, Novorossiysk, Krasnodarskiy kray. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-11-11 | | Andrey Vyalkov | Podiceps cristatus

2018-11-05 | North Osetia, Bekan | Dmitriy Shevtsov | Podiceps cristatus

2018-11-04 | | Andreyenkov Oleg and Nataly | Podiceps cristatus

2018-10-20 | Primorskiy Kray | Dmitry Korobov | Podiceps cristatus

2018-10-10 | Sudzhukskaya laguna, Chernoye more, Novorossiysk, Krasnodarskiy kray. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-10-02 | | Valerii Bogdanovich | Podiceps cristatus

2018-10-01 | | Denis Zhbir | Podiceps cristatus

2018-09-30 | Primorsky Krai | Dmitry Korobov | Podiceps cristatus

2018-09-26 | Ryazan | Elena Valova | Podiceps cristatus

2018-09-23 | Selenga River delta, Kabansk District, Buryatia | Igor Fefelov | Podiceps cristatus

2018-09-21 | Sudzhukskaya laguna, Chernoye more, Novorossiysk, Krasnodarskiy kray. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-09-18 | Altaiski krai s. Zakovrjschino | Alina Boksorn | Podiceps cristatus

2018-09-14 | | Denis Zhbir | Podiceps cristatus

2018-09-08 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-09-08 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-09-06 | Moscow | Maria Kuzmina | Podiceps cristatus

2018-09-05 | | Ilya Sukhov | Podiceps cristatus

2018-09-04 | | Nikolai Nekhoroshev | Podiceps cristatus

2018-08-30 | | Ilya Sukhov | Podiceps cristatus

2018-08-19 | | Radik Kutushev | Podiceps cristatus

2018-08-18 | Altai | Vladislav Zhizhkov | Podiceps cristatus

2018-08-18 | | Natalia Vorobyova | Podiceps cristatus

2018-08-14 | | Maksim Volkov | Podiceps cristatus

2018-08-11 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-08-11 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-08-11 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-08-07 | Lake Kusgan, Novosibirsk region | Elena Shnayder | Podiceps cristatus

2018-08-06 | AK, Tanator 4 | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-08-05 | Krasnodar. Sunny island Park. | Svetlana Medvedeva | Podiceps cristatus

2018-07-31 | | Anna Vasilchenko | Podiceps cristatus

2018-07-30 | | Nina Shteinbrenner | Podiceps cristatus

2018-07-27 | Altai | Vladislav Zhizhkov | Podiceps cristatus

2018-07-26 | Altajskij kraj, oz. Kaban'e | Alexandr Belyaev | Podiceps cristatus

2018-07-25 | Altajskij kraj | Alexandr Belyaev | Podiceps cristatus

2018-07-19 | | Denis Zhbir | Podiceps cristatus

2018-07-19 | Novgorod region, Vel*e lake | Leonid Shurov | Podiceps cristatus

2018-07-17 | | Alex Komarovskiy | Podiceps cristatus

2018-07-16 | Pushkin, Leningradskaya obl. | Mary Blagodarnaya | Podiceps cristatus

2018-07-16 | Pushkin, Leningradskaya obl. | Mary Blagodarnaya | Podiceps cristatus

2018-07-13 | KK, Chagol | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-07-13 | KK, Chagol | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-07-12 | KK, Chagol | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-07-08 | Rostov-on-Don | Alexandr Lyubimov | Podiceps cristatus

2018-07-08 | | Nina Shteinbrenner | Podiceps cristatus

2018-07-07 | Altai | Vladislav Zhizhkov | Podiceps cristatus

2018-07-07 | | Mihail Ivanov | Podiceps cristatus

2018-07-07 | Irkutsk | Igor Fefelov | Podiceps cristatus

2018-07-06 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-07-06 | | Aleksandr Gontcharov | Podiceps cristatus

2018-06-28 | Kosh-Agach | Konstantin Surgutskiy | Podiceps cristatus

2018-06-27 | Kosh-Agach Altai Respublika | Vladimir Pankratov | Podiceps cristatus

2018-06-27 | Kosh-Agach Altai Respublika | Vladimir Pankratov | Podiceps cristatus

2018-06-24 | North Osetia | Dmitriy Shevtsov | Podiceps cristatus

2018-06-24 | | Mikhail Lazarevskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-24 | KO, Pushkino | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-06-19 | | Mihail Ivanov | Podiceps cristatus

2018-06-17 | Kolarovo lakes, Tomsk district, Tomsk region | Andrey Bazdyrev | Podiceps cristatus

2018-06-14 | | Andreyenkov Oleg and Nataly | Podiceps cristatus

2018-06-12 | | Mikhail Kalagin | Podiceps cristatus

2018-06-10 | | Denis Zhbir | Podiceps cristatus

2018-06-09 | | Konstantin Samodurow | Podiceps cristatus

2018-06-08 | Altai | Vladislav Zhizhkov | Podiceps cristatus

2018-06-04 | | Nina Shteinbrenner | Podiceps cristatus

2018-06-03 | North Osetia | Dmitriy Shevtsov | Podiceps cristatus

2018-06-03 | AK Biysk | Pavel Karplyuk | Podiceps cristatus

2018-06-03 | | Maxim Afanasiev | Podiceps cristatus

2018-06-02 | Irkutsk, Irkut River valley | Igor Fefelov | Podiceps cristatus

2018-06-02 | Kolarovo lakes, Tomsk district, Tomsk region | Andrey Bazdyrev | Podiceps cristatus

2018-05-27 | Ozery.Moscow region | Andrei Kiselev | Podiceps cristatus

2018-05-26 | Krasnodar, Krasnodar Territory | Andrey Bazdyrev | Podiceps cristatus

2018-05-26 | Krasnodar, Krasnodar Territory | Andrey Bazdyrev | Podiceps cristatus

2018-05-25 | | Elena Koval | Podiceps cristatus

2018-05-24 | Irkutsk | Nadejda Popova | Podiceps cristatus

2018-05-23 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-05-21 | Novorossiysk, Krasnodar Territory | Andrey Bazdyrev | Podiceps cristatus

2018-05-21 | | Yuriy Guzenko | Podiceps cristatus

2018-05-20 | Altay kray, Barnaul, Pavlovskiy rayon | Evgeniy Boginskiy | Podiceps cristatus

2018-05-20 | Pavlovck | Nina Bredihina | Podiceps cristatus

2018-05-20 | | Nikolai Nekhoroshev | Podiceps cristatus

2018-05-20 | | Alexei Ebel | Podiceps cristatus

2018-05-17 | | Valerii Bogdanovich | Podiceps cristatus

2018-05-15 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-05-14 | | Alexandr Masalev | Podiceps cristatus

2018-05-13 | Kaluga region, lake Tish' | Julia Abramova | Podiceps cristatus

2018-05-13 | | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-05-12 | Zakovrjashino, Altai krai | Konstantin Romanov | Podiceps cristatus

2018-05-12 | | Denis Zhbir | Podiceps cristatus

2018-05-11 | | Alexander Rogal' | Podiceps cristatus

2018-05-11 | Altajskij kraj | Svetlana Agafonova | Podiceps cristatus

2018-05-11 | | Tatyana Sulzhenko | Podiceps cristatus

2018-05-11 | Nikolsky pool. New Moscow | Sergey Simonov | Podiceps cristatus

2018-05-11 | Udmurtia, Izhevsk | Boris Georgi | Podiceps cristatus

2018-05-11 | | Galina Katanova | Podiceps cristatus

2018-05-10 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-05-10 | | Andrei Petrov | Podiceps cristatus

2018-05-09 | | Mihail Ivanov | Podiceps cristatus

2018-05-08 | | Konstantin Davydik | Podiceps cristatus

2018-05-06 | | Nina Shteinbrenner | Podiceps cristatus

2018-05-06 | | Aleksandr Gontcharov | Podiceps cristatus

2018-05-06 | | Mishail Belousow | Podiceps cristatus

2018-05-04 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-05-04 | | Ilya Sukhov | Podiceps cristatus

2018-05-02 | Maiskyi, KBR | Khasan Zhurtov | Podiceps cristatus

2018-05-02 | | Radik Kutushev | Podiceps cristatus

2018-05-01 | | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-05-01 | | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-05-01 | | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-05-01 | | Alexey Morgachev | Podiceps cristatus

2018-04-30 | Kosh-Agach, Altay | Natalya Markova | Podiceps cristatus

2018-04-30 | AK, Maloye Yarovoe lake | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-04-30 | Barnaul | Galina Hristolyubova | Podiceps cristatus

2018-04-30 | AK, Podsosnovo | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-04-29 | Rostov-on-Don | Alexandr Lyubimov | Podiceps cristatus

2018-04-28 | Amurskaya oblast,Konstantinovsky district | Vasiliy Dugintsov | Podiceps cristatus

2018-04-26 | | Mihail Ivanov | Podiceps cristatus

2018-04-26 | | Andrey Chernykh | Podiceps cristatus

2018-04-25 | | Anna Golubeva | Podiceps cristatus

2018-04-25 | Udmurt, Izhevsk | Boris Georgi | Podiceps cristatus

2018-04-24 | | Ilya Sukhov | Podiceps cristatus

2018-04-24 | Tver | Vladislav Iopek | Podiceps cristatus

2018-04-22 | KO, Shabanovo | Dmitry Dubikovskiy | Podiceps cristatus

2018-04-21 | Altai | Vladislav Zhizhkov | Podiceps cristatus

2018-04-19 | | Igor Dvurekov | Podiceps cristatus

2018-04-18 | | Oleg Peregudov | Podiceps cristatus

2018-04-17 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-04-17 | | Evgeniy Sofronov | Podiceps cristatus

2018-04-15 | Vladivostok | Olga Vasik | Podiceps cristatus

2018-04-15 | Vladivostok | Inna Korneeva | Podiceps cristatus

2018-04-15 | | Alexandr Kochetkov | Podiceps cristatus

2018-04-14 | | Andrey Semenov | Podiceps cristatus

2018-04-10 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-04-07 | Primorsky Krai | Dmitry Korobov | Podiceps cristatus

2018-04-02 | | Tamara Pryadun | Podiceps cristatus

2018-04-01 | | Ekaterina Fedotova | Podiceps cristatus

2018-03-31 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-03-12 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-03-08 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-02-28 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-02-23 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-02-23 | | Evgenia Zotova | Podiceps cristatus

2018-02-08 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-02-08 | | Gleb Kirillov | Podiceps cristatus

2018-01-30 | Sudzhukskaya lagoon, Novorossiysk, Krasnodar Krai. | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

2018-01-25 | Krasnodar, sunny island | Svetlana Medvedeva | Podiceps cristatus

2018-01-20 | | Igor Torgachkin | Podiceps cristatus

supplement

go to family:

Podicipedidae

in other projects

Birds of Kazakhstan

information gallery
Birds of Siberia

information gallery
Birds of Xinjiang

information gallery
Birds of Ukraine

information gallery
Birds of Europaean part of Russia

information gallery
Birds of Kyrgyzstan

information gallery
Birds of Far East Russia

information gallery
Birds of Mongolia

information gallery
Birds of Tajikistan

information gallery
Birds of Georgia

information gallery
Birds of Belarus

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery
Birds of Tyumen

information gallery

Big Year 2018

1. Golubeva Anna (309)
2. Sukhov Ilya (260)
3. Dubikovskiy Dmitry (255)
4. Semenov Andrey (246)
5. Bazdyrev Andrey (232)
6. Sofronov Evgeniy (219)
7. Belousow Mishail (216)
8. Zhbir Denis (214)
9. Romanov Konstantin (212)
10. Fedotova Ekaterina (204)
more...