search

Best photos of the month, December 2021.

Common Sparrowhawk | Anna Golubeva | 28

Common Sparrowhawk | Anna Golubeva | 21

Eurasian Collared Dove | Alexandr Balaev | 21

Blue Tit | Anna Golubeva | 20

Black Kite | Dmitriy Shevtsov | 19

Long-legged Buzzard | Dmitriy Shevtsov | 18

Brambling | Dmitriy Shevtsov | 17

Big Year 2021

1. Anna Golubeva (482)
2. Egor Vlasov (374)
3. Ilya Sukhov (356)
4. Alexey Sizov (349)
5. Andrey Chernykh (312)
6. Andrey Semenov (279)
7. Andrey Bazdyrev (268)
8. Nataliya Pokhodzey (265)
9. Igor Sikorsky (255)
10. Dmitry Nizovtsev (248)

rare birds records


Crested Honey-buzzard (Pernis ptilorhynchus)

© Oleg Popov
2020-05-15

The westernmost photo-record of the species in the West Siberia.


Pallid Swift (Apus pallidus)

© Denis Ivanov
2021-05-23
Urazla, Zelenodolsk district, TatarstanYellow-throated Bunting (Cristemberiza elegans)

© Victor Khamin
2017-08-08

A vagrant much west from the range limit.


Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus)

© Alexander Liseenko
2021-11-06
Khabarnoe, Orenburgskoi obl.


unidentified birds


2021-12-05

no any comments:

2021-12-05

no any comments:

more unidentified birds...