search

Best photos of the month, August 2020.

European Nightjar | Alexey Sizov | 25

Thrush Nightingale | Anna Golubeva | 23

Long-tailed Rosefinch | Anna Golubeva | 23

Little Grebe | Svetlana Medvedeva | 23

Little Grebe | Anna Golubeva | 21

Black-Necked Grebe | Anna Golubeva | 20

Glossy Ibis | Svetlana Medvedeva | 20

Greater Spotted Eagle | Anna Golubeva | 20

Common Kingfisher | Khasan Zhurtov | 19

Eurasian Hobby | Elena Shvydun | 19

European Nightjar | Svetlana Agafonova | 19

Little Owl | Grigory Khasanov | 19

Yellow-browed Bunting | Anna Golubeva | 19

Lesser Grey Shrike | Dmitriy Shevtsov | 18

Common Moorhen | Andrei Kiselev | 18

Eurasian Roller | Khasan Zhurtov | 18

Spotted Nutcracker | Elena Shvydun | 18

Crested Honey-buzzard | Anna Golubeva | 18

Common Kingfisher | Olga Nemezhikova | 18

Great Crested Grebe | Anna Golubeva | 17

Long-tailed Rosefinch | Anna Golubeva | 17

Lesser Spotted Eagle | Dmitriy Shevtsov | 17

European Greenfinch | Andrei Kiselev | 17

Eurasian Honey-Buzzard | Elena Shvydun | 17

Amur Falcon | Grigory Khasanov | 17

Red-necked Phalarope | Anna Golubeva | 17

European Robin | Anna Golubeva | 16

Eurasian Goldfinch | Anna Golubeva | 16

Eurasian Goldfinch | Anna Golubeva | 16

Sky Lark | Anna Golubeva | 16

Sedge Warbler | Anna Golubeva | 16

Wood Sandpiper | Dmitriy Shevtsov | 16

European Bee-eater | Dmitriy Shevtsov | 16

Little Bittern | Igor Dvurekov | 16

Red Knot | Svetlana Medvedeva | 16

Chestnut-eared Bunting | Anna Golubeva | 16

Pacific Golden Plover | Anna Golubeva | 16

Eastern Marsh-harrier | Anna Golubeva | 16

Common Kingfisher | Olga Nemezhikova | 16

Blackcap | Anna Golubeva | 15

Red-backed Shrike | Anna Golubeva | 15

Common Kestrel | Anna Golubeva | 15

Blyth's Reed Warbler | Anna Golubeva | 15

Rosy Starling | Dmitriy Shevtsov | 15

Barn Swallow | Dmitriy Shevtsov | 15

Lesser Grey Shrike | Dmitriy Shevtsov | 15

Common Snipe | Dmitriy Shevtsov | 15

White-tailed Sea-Eagle | Khasan Zhurtov | 15

Eurasian Roller | Khasan Zhurtov | 15

Blue-cheeked Bee-eater | Andrey Semenov | 15

Common Crane | Maxim Lanin | 15

Eurasian Honey-Buzzard | Maxim Lanin | 15

Great Crested Grebe | Igor Dvurekov | 15

Little Grebe | Svetlana Medvedeva | 15

Red-breasted Merganser | Sergei Zadumkin | 15

White-tailed Sea-Eagle | Elena Shvydun | 15

Western Marsh-Harrier | Elena Shvydun | 15

Common Sparrowhawk | Elena Shvydun | 15

Common Snipe | Tatyana Gvozdeva | 15

Great Cormorant | Sergey Chumakov | 15

Short-eared Owl | Nadezhda Bogomyakova | 15

Eastern Imperial Eagle | Aleksey Bolshakov | 15

Ruddy Turnstone | Anna Golubeva | 15

Yellow-breasted Bunting | Anna Golubeva | 15

Red-footed Falcon | Anna Golubeva | 15

Thrush Nightingale | Anna Golubeva | 14

White Stork | Anna Golubeva | 14

White Stork | Anna Golubeva | 14

Red-backed Shrike | Dmitriy Shevtsov | 14

Middle Spotted Woodpecker | Andrei Kiselev | 14

Blue Tit | Andrei Kiselev | 14

Alpine Accentor | Khasan Zhurtov | 14

Rufous-tailed Rock Thrush | Khasan Zhurtov | 14

Chukar Partridge | Khasan Zhurtov | 14

Rock Bunting | Khasan Zhurtov | 14

European Bee-eater | Andrey Semenov | 14

Short-toed Snake-Eagle | Andrey Semenov | 14

Little Bustard | Andrey Semenov | 14

Barnacle Goose | Maxim Lanin | 14

Western Marsh-Harrier | Maxim Lanin | 14

Common Kingfisher | Mikhail Kalagin | 14

Little Bunting | Natalya Ostapova | 14

White-tailed Sea-Eagle | Elena Shvydun | 14

White-tailed Sea-Eagle | Elena Shvydun | 14

Spotted Nutcracker | Elena Shvydun | 14

Osprey | Elena Shvydun | 14

Common Buzzard | Nadezhda Bogomyakova | 14

Eurasian Hobby | Pavel Karplyuk | 14

Far Eastern Curlew | Grigory Khasanov | 14

Far Eastern Curlew | Anna Golubeva | 14

Daurian Partridge | Anna Golubeva | 14

Taiga Flycatcher | Anna Golubeva | 14

Barnacle Goose | Maxim Lanin | 14

Eurasian Goldfinch | Anna Golubeva | 13

Great White Egret | Anna Golubeva | 13

Yellow Wagtail | Dmitriy Shevtsov | 13

Lesser Grey Shrike | Dmitriy Shevtsov | 13

Wood Sandpiper | Dmitriy Shevtsov | 13

European Bee-eater | Dmitriy Shevtsov | 13

Whinchat | Dmitriy Shevtsov | 13

Thrush Nightingale | Dmitriy Shevtsov | 13

Common Sandpiper | Dmitriy Shevtsov | 13

Little Stint | Dmitriy Shevtsov | 13

Eurasian Nuthatch | Andrei Kiselev | 13

Common Coot | Andrei Kiselev | 13

Black-tailed Godwit | Andrei Kiselev | 13

Ruff | Andrei Kiselev | 13

Ruff | Andrei Kiselev | 13

Alpine Accentor | Khasan Zhurtov | 13

Eastern Imperial Eagle | Khasan Zhurtov | 13

Golden Eagle | Khasan Zhurtov | 13

Little Grebe | Maxim Lanin | 13

Common Kestrel | Maxim Lanin | 13

Osprey | Denis Zhbir | 13

Red-breasted Merganser | Igor Dvurekov | 13

Great Crested Grebe | Igor Dvurekov | 13

Eurasian Honey-Buzzard | Igor Dvurekov | 13

Black-tailed Godwit | Dmitrij Andreev | 13

Black-tailed Godwit | Dmitrij Andreev | 13

Wood Sandpiper | Dmitrij Andreev | 13

Wood Sandpiper | Dmitrij Andreev | 13

Common Buzzard | Elena Shvydun | 13

Common Buzzard | Elena Shvydun | 13

European Robin | Elena Shvydun | 13

Eurasian Three-Toed Woodpecker | Elena Shvydun | 13

Common Buzzard | Elena Shvydun | 13

Eurasian Three-Toed Woodpecker | Elena Shvydun | 13

Common Buzzard | Elena Shvydun | 13

Red Crossbill | Elena Shvydun | 13

Water Rail | Denis Voronov | 13

Bearded Tit | Alexey Sizov | 13

Common Teal | Tatyana Gvozdeva | 13

Great White Egret | Tatyana Gvozdeva | 13

Great White Egret | Dmitry Dubikovskiy | 13

Common Kingfisher | Eugeny Borisov | 13

Long-toed Stint | Anna Golubeva | 13

Far Eastern Curlew | Anna Golubeva | 13

Daurian Jackdaw | Anna Golubeva | 13

Whinchat | Anna Golubeva | 12

Montagu's Harrier | Anna Golubeva | 12

Lesser Spotted Eagle | Dmitriy Shevtsov | 12

European Bee-eater | Dmitriy Shevtsov | 12

Green Sandpiper | Dmitriy Shevtsov | 12

Common Teal | Dmitriy Shevtsov | 12

Garganey | Dmitriy Shevtsov | 12

Ruff | Dmitriy Shevtsov | 12

Willow Tit | Andrei Kiselev | 12

Northern Shoveler | Andrei Kiselev | 12

Ruff | Andrei Kiselev | 12

Wood Sandpiper | Andrei Kiselev | 12

Common Coot | Andrei Kiselev | 12

Green Leaf-Warbler | Khasan Zhurtov | 12

Guldenstadt's Redstart | Khasan Zhurtov | 12

Common Kestrel | Khasan Zhurtov | 12

Eastern Imperial Eagle | Khasan Zhurtov | 12

Common Pheasant | Khasan Zhurtov | 12

Chukar Partridge | Khasan Zhurtov | 12

Calandra Lark | Andrey Semenov | 12

Long-legged Buzzard | Andrey Semenov | 12

Griffon Vulture | Andrey Semenov | 12

Woodchat Shrike | Andrey Semenov | 12

Pied Wheatear | Andrey Semenov | 12

Black-winged Pratincole | Andrey Semenov | 12

Sedge Warbler | Maxim Lanin | 12

Common Buzzard | Maxim Lanin | 12

Red-backed Shrike | Maxim Lanin | 12

Red-necked Phalarope | Mikhail Kalagin | 12

Common Kingfisher | Svetlana Medvedeva | 12

Barn Swallow | Dmitrij Andreev | 12

Ruff | Sergei Zadumkin | 12

Red-breasted Flycatcher | Elena Shvydun | 12

Mistle Thrush | Elena Shvydun | 12

Crested Tit | Elena Shvydun | 12

Common Buzzard | Elena Shvydun | 12

Great White Egret | Elena Shvydun | 12

Common Pochard | Michael Nevski | 12

Common Kingfisher | Alexey Sizov | 12

Tawny Owl | Alexey Sizov | 12

Bluethroat | Vladimir Maer | 12

Common Stonechat | Vladimir Maer | 12

Temminck's Stint | Sergey Chumakov | 12

Steppe Eagle | Dmitry Dubikovskiy | 12

Crested Honey-buzzard | Nina Shteinbrenner | 12

Eurasian Hobby | Mihail Ivanov | 12

Ruddy Turnstone | Grigory Khasanov | 12

Peregrine Falcon | Anna Golubeva | 12

Hill Pigeon | Anna Golubeva | 12

Sharp-tailed Sandpiper | Anna Golubeva | 12

Yellow-browed Bunting | Anna Golubeva | 12

Daurian Redstart | Anna Golubeva | 12

Amur Falcon | Anna Golubeva | 12

Hen Harrier | Anna Golubeva | 12

Lesser Frigatebird | Andrey Fedotov | 12

Great Bustard | Andrey Semenov | 12

European Robin | Anna Golubeva | 11

White Wagtail | Dmitriy Shevtsov | 11

White Wagtail | Dmitriy Shevtsov | 11

Barred Warbler | Dmitriy Shevtsov | 11

Lesser Grey Shrike | Dmitriy Shevtsov | 11

Wood Sandpiper | Dmitriy Shevtsov | 11

Eurasian Linnet | Dmitriy Shevtsov | 11

Northern Wheatear | Dmitriy Shevtsov | 11

Green Sandpiper | Dmitriy Shevtsov | 11

Ruff | Dmitriy Shevtsov | 11

Garganey | Dmitriy Shevtsov | 11

Garganey | Andrei Kiselev | 11

Ruff | Andrei Kiselev | 11

Caucasian Chiffchaff | Khasan Zhurtov | 11

Greater Short-toed Lark | Khasan Zhurtov | 11

Pied Avocet | Andrey Semenov | 11

Kentish Plover | Andrey Semenov | 11

Eurasian Roller | Andrey Semenov | 11

Striated Heron | Anatolii Khodakov | 11

Spotted Redshank | Mikhail Kalagin | 11

Eurasian Honey-Buzzard | Igor Dvurekov | 11

Great Cormorant | Igor Dvurekov | 11

Spotted Flycatcher | Igor Dvurekov | 11

Eurasian Eagle-Owl | Svetlana Medvedeva | 11

Northern Goshawk | Dmitrij Andreev | 11

Eurasian Goldfinch | Dmitrij Andreev | 11

Western Marsh-Harrier | Dmitrij Andreev | 11

Eurasian Honey-Buzzard | Elena Shvydun | 11

Red Crossbill | Elena Shvydun | 11

Black Woodpecker | Elena Shvydun | 11

Wood Sandpiper | Elena Shvydun | 11

Common Coot | Elena Shvydun | 11

Common Goldeneye | Michael Nevski | 11

Northern Shoveler | Michael Nevski | 11

Tufted Duck | Michael Nevski | 11

Eurasian Woodcock | Alexey Sizov | 11

European Nightjar | Alexey Sizov | 11

Hoopoe | Alexey Sizov | 11

Spotted Redshank | Tatyana Gvozdeva | 11

Grey Heron | Tatyana Gvozdeva | 11

Great White Egret | Dmitry Osipov | 11

Common Snipe | Sergey Chumakov | 11

Common Sparrowhawk | Igor Fefelov | 11

Far Eastern Curlew | Igor Fefelov | 11

White-tailed Sea-Eagle | Nadezhda Bogomyakova | 11

Red Knot | Aleksey Bolshakov | 11

Richard's Pipit | Anna Golubeva | 11

Azure-winged Magpie | Anna Golubeva | 11

Pine Bunting | Anna Golubeva | 11

Great Cormorant | Anna Golubeva | 11

Brown Shrike | Anna Golubeva | 11

Little Bunting | Anna Golubeva | 11

Yellow-browed Warbler | Anna Golubeva | 11

Amur Falcon | Anna Golubeva | 11

Peregrine Falcon | Anna Golubeva | 11

Yellow Wagtail | Olga Nemezhikova | 11

Great Cormorant | Sergey Chumakov | 11

Great White Egret | Svetlana Agafonova | 11

calendar

2021

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

Big Year 2021

rare birds records


Little Curlew (Numenius minutus)

© Valery Shokhrin
2021-04-16
Prymorsky kray, Kievka riverPink-footed Goose (Anser brachyrhynchus)

© Anna Golubeva
2021-03-29

First records of Pink-footed Goose in Moscow oblast. Was found by Tatiana Danilina at March 27th, 2021.


Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subruficollis)

© Oleg Burkovskiy
2020-09-05Azure-winged Magpie (Cyanopica cyanus)

© Andrey Bazdyrev
2021-03-16
Tomsk, Tomsk region

The first record in the Tomsk Region, and in the Western Siberia too.

unidentified birds


2021-04-21

Александр Рогаль: На сарыча ястребиного не тянет, нет? :))

2021-04-21

Марина Зубарева: Серая утка?

more unidentified birds...